Đang xem Lâm Vinh Hải - Lý Phương Châu: Đàn ông bạc lòng như đĩa thì đừng trách đàn bà bạc nghĩa như vôi

Lâm Vinh Hải - Lý Phương Châu: Đàn ông bạc lòng như đĩa thì đừng trách đàn bà bạc nghĩa như vôi

Họ đã ứng xử với nhau rất tình nghĩa, dù là cố gắng để được như vậy. Nhưng...
Có thể bạn quan tâm