Lần đầu dùng smartphone màn hình gập, người dùng thấy gì? "Khác, khác lắm nhưng mà thích!"

Nếu chưa bao giờ dùng smartphone màn hình gập, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên.
Có thể bạn quan tâm