Đang xem Lan Ngọc hết sức bất ngờ khi đang khui quà nhưng bắt gặp Karik (Nguồn: TikTok linnie_6925)

Lan Ngọc hết sức bất ngờ khi đang khui quà nhưng bắt gặp Karik (Nguồn: TikTok linnie_6925)

Phản ứng của Lan Ngọc khiến netizen thích thú.
Có thể bạn quan tâm