Đang xem Lầy lội như BB Trần - Hải Triều: dìm hàng nhau mà thính bay ngập trời thế này đây!

Lầy lội như BB Trần - Hải Triều: dìm hàng nhau mà thính bay ngập trời thế này đây!

Thế này là dìm hàng nhau hay là thả thính đây.
Có thể bạn quan tâm