Đang xem Lê Bống lần đầu lên tiếng về ảnh chụp lén khác xa hình sống ảo, còn yêu cầu "team" chụp lén làm 1 việc cho mình nếu dùng cam thường

Lê Bống lần đầu lên tiếng về ảnh chụp lén khác xa hình sống ảo, còn yêu cầu "team" chụp lén làm 1 việc cho mình nếu dùng cam thường

Hot TikToker đã có những lời nhắn gửi đến những người chụp/ quay lén mình.
Có thể bạn quan tâm