Đang xem Lên máy bay, cô gái "đau đớn" nhìn 1 bên tai nghe Airpods rơi ngay trước mắt nhưng không thể lấy được

Lên máy bay, cô gái "đau đớn" nhìn 1 bên tai nghe Airpods rơi ngay trước mắt nhưng không thể lấy được

Đứng trước cảnh này đúng là không biết nên cười hay nên khóc đây?
Có thể bạn quan tâm