Đang xem Lộ trình chuyển đổi xe bus của Hà Nội cần chú ý những gì?

Lộ trình chuyển đổi xe bus của Hà Nội cần chú ý những gì?

Các chuyên gia đánh giá dự án chuyển đổi nhiên liệu xe bus là cấp thiết cho các đô thị lớn để giảm tác hại của khí thải phương tiện, hướng đến hình ảnh thành phố xanh. Tuy nhiên, dự án cũng phải chú trọng các vấn đề về xây dựng cơ sở hạ tầng trạm, pin năng lượng hay đảm bảo trong đấu thầu dự án.
Có thể bạn quan tâm