Đang xem Loại quả rụng đầy mặt cỏ khiến người ta thoạt nhìn sẽ nhầm rằng đây chính là quả lựu

Loại quả rụng đầy mặt cỏ khiến người ta thoạt nhìn sẽ nhầm rằng đây chính là quả lựu

Quả này trông bầu bầu lại có màu đỏ sẫm nên không có gì ngạc nhiên khi nhiều người nhận nhầm thành lựu.
Có thể bạn quan tâm