Đang xem Lời khai của người cha giết con gái 8 tuổi: Sống cạnh thi thể 2 ngày tính kế phi tang

Lời khai của người cha giết con gái 8 tuổi: Sống cạnh thi thể 2 ngày tính kế phi tang

Video News
Mutex / Mutex
Theo lời khai, tên này đã quyết định bóp cổ con đến chết chỉ vì...
Có thể bạn quan tâm