Lương bao nhiêu mới đủ sống ở Sài Gòn?

Video News
Nguyễn Đức Cường / Tri thức trẻ
Sài Gòn là thành phố đắt đỏ thứ 81 trong tổng số 133 thành phố trên khắp thế giới. Vậy cần thu nhập bao nhiêu mới đủ sống ở đây?
Có thể bạn quan tâm