Đang xem Mặc kẻ thứ 3 chực chờ, người phụ nữ lật ngược nước cờ hôn nhân, khiến chồng vốn đang chán ngán phải thay đổi để giữ vợ

Mặc kẻ thứ 3 chực chờ, người phụ nữ lật ngược nước cờ hôn nhân, khiến chồng vốn đang chán ngán phải thay đổi để giữ vợ

Giật mình nhìn lại thì "kẻ thứ 3" đã đứng chờ sẵn ngoài cửa chỉ chờ cô đẩy chồng mình ra để đón lấy. Nhưng không tìm cách đánh ghen, cô chỉ thấy mình phải thay đổi "phiên bản" tiêu cực, nhàm chán và xấu xí...
Có thể bạn quan tâm