Đang xem Mai Phương Thúy đâu có ngu để lao đầu vào 1 người bị nghi ngờ về giới tính như… Noo Phước Thịnh, vậy 1 rổ thính này của anh chị thì sao?

Mai Phương Thúy đâu có ngu để lao đầu vào 1 người bị nghi ngờ về giới tính như… Noo Phước Thịnh, vậy 1 rổ thính này của anh chị thì sao?

Video News
Nguyễn Thị Thoa / Theo Trí Thức Trẻ
Noo Phước Thịnh cho biết anh cảm thấy không đủ tự tin về mặt vật chất để ở cạnh Mai Phương Thúy.
Có thể bạn quan tâm