Đang xem Mẫu Hộ Chiếu Gắn Chíp được cấp từ 1-3 có gì đặc biệt?

Mẫu Hộ Chiếu Gắn Chíp được cấp từ 1-3 có gì đặc biệt?

Video News
VTC14 / VTC14
Kể từ 1/3/2023, Bộ Công an sẽ triển khai cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký của người cấp.
Có thể bạn quan tâm