Minh Dự, BB Trần, Duy Khánh hùa nhau nói xấu Hải Triều tan nát

Đúng là bạn thân - thân ai nấy lo mà!
Có thể bạn quan tâm