Đang xem Minh Tú: “Tính cách mình bụi đời, nhà nghèo nhưng đừng đánh giá ai qua xuất thân, tính cách quan trọng họ là người như thế nào!”

Minh Tú: “Tính cách mình bụi đời, nhà nghèo nhưng đừng đánh giá ai qua xuất thân, tính cách quan trọng họ là người như thế nào!”

"Sang hay không nằm ở cốt cách chứ không phải trang phục trên người. Có nhiều người tôi thấy dát cả tỉ cũng có thấy sang đâu".
Có thể bạn quan tâm