Đang xem Mô hình Mây Lang Thang: Ý tưởng xuất phát từ sự… rảnh rỗi, 5 show đầu toàn “lỗ”

Mô hình Mây Lang Thang: Ý tưởng xuất phát từ sự… rảnh rỗi, 5 show đầu toàn “lỗ”

Trong tập 3 talkshow "Nothing To Hot-Thing", chúng ta sẽ gặp gỡ Võ Hoàng Việt - đồng sáng lập Mây Lang Thang chia sẻ về quá trình tạo dựng sự nghiệp cùng mô hình kinh doanh đang tạo "sóng" trong giới Nghệ sĩ cũng như cộng đồng những người yêu nhạc.
Có thể bạn quan tâm