Đang xem Mỗi lần bạn cười là một lần đồng đội “khóc thét”

Mỗi lần bạn cười là một lần đồng đội “khóc thét”

"Không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội...".
Có thể bạn quan tâm