Đang xem Một bệnh nhân HIV ở Trung Quốc được điều trị bằng tế bào gốc chỉnh sửa gen

Một bệnh nhân HIV ở Trung Quốc được điều trị bằng tế bào gốc chỉnh sửa gen

Mặc dù bệnh nhân vẫn phải uống thuốc ARV, đó vẫn là một đột phá trong nghiên cứu.
Có thể bạn quan tâm