Đang xem Một ngày của nữ du kích miền Nam ở Điện Biên

Một ngày của nữ du kích miền Nam ở Điện Biên

Video News
NHÓM PHÓNG VIÊN - VTC NEWS / VTC NEWS
Bầu trời Điện Biên còn tờ mờ sáng, 91 nữ du kích miền Nam nhanh chóng tết tóc, chỉnh trang phục… di chuyển đến sân vận động tham gia tập luyện diễu binh, diễu hành.
Có thể bạn quan tâm