Đang xem Một sinh linh xuất hiện xin đừng đổ tại "Mẹ ơi đừng giết con" hay "Bố ơi nhớ đeo bao"

Một sinh linh xuất hiện xin đừng đổ tại "Mẹ ơi đừng giết con" hay "Bố ơi nhớ đeo bao"

Video News
Nha Nguyễn / Tri Thức Trẻ
Chúng ta không ngồi đây để đổ tội cho nhau vì sự xuất hiện của đứa bé đó, chúng ta phải chịu trách nhiệm, phải hành động và yêu thương!
Có thể bạn quan tâm