Đang xem Một TikToker nói rằng cho wasabi vào nước tương khi ăn sashimi là SAI, dân mạng rần rần tranh cãi: "Ủa người Nhật toàn ăn vậy mà"?

Một TikToker nói rằng cho wasabi vào nước tương khi ăn sashimi là SAI, dân mạng rần rần tranh cãi: "Ủa người Nhật toàn ăn vậy mà"?

Liệu rằng, đâu mới là cách ăn wasabi đúng?
Có thể bạn quan tâm