Một trong những sản phẩm đầu tay của nhóm S-Time Band.

Nguyễn Xuân Hinh / Theo Trí Thức Trẻ
Một trong những sản phẩm đầu tay của nhóm S-Time Band.
Có thể bạn quan tâm