Mr Cần-Trô chọc nhầm "thánh chửi" Việt Hương và cái kết

Đã đụng tới Việt Hương thì cho dù là Mr Cần-Trô cũng phải... đuối lí.
Có thể bạn quan tâm