Đang xem Mũi tên màu đỏ tương đương với cậu vé hướng mặt vào tòa nhà. Mũi tên màu xanh theo hướng ngược lại.

Mũi tên màu đỏ tương đương với cậu vé hướng mặt vào tòa nhà. Mũi tên màu xanh theo hướng ngược lại.

@ectupper/Twitter / @ectupper/Twitter
Một người đã chỉnh sửa video để mọi người có thể nhìn được hai trường hợp.
Có thể bạn quan tâm