Đang xem Naked Love (Trần Tình) #4: Sơn Soho, Linh Keen cùng câu chuyện bước ra khỏi mối quan hệ tiêu cực và yêu bản thân mình

Naked Love (Trần Tình) #4: Sơn Soho, Linh Keen cùng câu chuyện bước ra khỏi mối quan hệ tiêu cực và yêu bản thân mình

Biết là mối quan hệ tiêu cực mà sao cứ đâm đầu? Cùng lắng nghe hai khách mời Sơn Soho Linh Keen trả lời cho câu hỏi đau đầu này trong tập 4 Naked Love - Trần Tình mùa 2.
Có thể bạn quan tâm