Đang xem Naked Love (Trần Tình) #6 - Đỗ Phú Quí, Phụng Lai trần tình siêu ‘lầy lội’ về chủ đề: Muốn dài lâu, phải sống cùng nhau mới biết

Naked Love (Trần Tình) #6 - Đỗ Phú Quí, Phụng Lai trần tình siêu ‘lầy lội’ về chủ đề: Muốn dài lâu, phải sống cùng nhau mới biết

“Chọn con tim hay là nghe lý trí” khi quyết định sống cùng nhau trước hôn nhân? Cùng lắng nghe màn đối đáp siêu lầy lội của hai khách mời ca sĩ - diễn viên Đỗ Phú Quí và hot TikToker Phụng Lai trong tập 6 Naked Love - Trần Tình mùa 2
Có thể bạn quan tâm