Đang xem Naked Love (Trần Tình) #9: Yêu người yêu cũ bạn thân, có gì sai mà... ngang trái?

Naked Love (Trần Tình) #9: Yêu người yêu cũ bạn thân, có gì sai mà... ngang trái?

Bạn có từng nghỉ chơi khi bạn thân yêu người yêu cũ của mình? Bạn quan điểm thế nào nếu người cũ hẹn hò với bạn thân? Bạn có nghĩ khi quyết định yêu lại người yêu cũ của bạn thân - có nghĩa là mình đã đặt tình yêu lên trước tình bạn, và đó là điều không nên?
Có thể bạn quan tâm