Đang xem Nằm ngửa ra đất để chụp hình cho bạn, đây chắn chắn là photographer có tâm nhất năm rồi!

Nằm ngửa ra đất để chụp hình cho bạn, đây chắn chắn là photographer có tâm nhất năm rồi!

Nhièu khi, đi du lịch chẳng cần mang theo gì cả. Chỉ cần mang theo một đứa bạn như thế này là được rồi.
Có thể bạn quan tâm