Đang xem Nam shipper âm thầm huỷ đơn đặt hàng rồi ngồi ăn ngon lành đồ của khách (Nguồn: @cjbarton2290)

Nam shipper âm thầm huỷ đơn đặt hàng rồi ngồi ăn ngon lành đồ của khách (Nguồn: @cjbarton2290)

Một khách hàng của McDonald’s đã vô tình ghi lại được khoảnh khắc tài xế giao hàng ngồi “chén sạch” đồ ăn sau khi hủy đơn đặt hàng của cô.
Có thể bạn quan tâm