Đang xem Nam sinh gốc Việt vô gia cư trúng tuyển vào ĐH Harvard: Mồ côi cha, mẹ vào tù vì cờ bạc, phải sống vạ vật ngoài đường

Nam sinh gốc Việt vô gia cư trúng tuyển vào ĐH Harvard: Mồ côi cha, mẹ vào tù vì cờ bạc, phải sống vạ vật ngoài đường

Video News
Mutex / Mutex
Trước khi được nhận vào ĐH Harvard, Derrick Ngo đã phải trải qua một cuộc sống vất vưởng và bất hạnh từ nhỏ...
Có thể bạn quan tâm