Đang xem NASA huấn luyện các phi hành gia tham gia sứ mệnh Mặt Trăng trong phòng thí nghiệm dưới biển

NASA huấn luyện các phi hành gia tham gia sứ mệnh Mặt Trăng trong phòng thí nghiệm dưới biển

Video News
Nguyễn Mạnh Quân / Tri thức trẻ
Mùa hè này, các phi hành gia của NASA sẽ cử một đội lặn quốc tế xuống chuẩn bị phòng thí nghiệm dưới nước đặc biệt ở dưới biển Đại Tây Dương.
Có thể bạn quan tâm