Đang xem Nếu có hơn 14 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng thì sau 6 tháng lãi được bao nhiêu?

Nếu có hơn 14 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng thì sau 6 tháng lãi được bao nhiêu?

Thử làm một phép tính, nếu có số tiền 14 tỷ gửi tiết kiệm ở ngân hàng trong vòng 6 tháng qua thì tiền lãi bạn thu về sẽ là bao nhiêu?
Có thể bạn quan tâm