Đang xem “Nếu mẹ Lý Hải xảy ra chuyện, bắt buộc phải về trong đêm tôi cũng không biết phải thế nào, dù không bất hiếu”

“Nếu mẹ Lý Hải xảy ra chuyện, bắt buộc phải về trong đêm tôi cũng không biết phải thế nào, dù không bất hiếu”

"Câu chuyện rất đơn giản: 1 bà mẹ, 5 người con, tất cả đều yêu thương mẹ và thành đạt, có cuộc sống riêng và ở riêng. Một ngày người mẹ không thể tự chăm sóc bản thân mình; cả 5 người con đều dở dang công việc không chăm mẹ được ngay. Anh Hải đặt câu hỏi cho Hà: Theo em trách nhiệm nuôi mẹ thuộc về ai?"
Có thể bạn quan tâm