New Gunbound chính thức được mua về Việt Nam

Được biết New Gunbound sẽ do nhà phát hành VTC Game quản lý tại Việt Nam.
Có thể bạn quan tâm