Đang xem Ngân hàng chuyển nhầm 5 tỷ đồng vào tài khoản, thanh niên 19 tuổi rút hơn 1 tỷ tiêu xài

Ngân hàng chuyển nhầm 5 tỷ đồng vào tài khoản, thanh niên 19 tuổi rút hơn 1 tỷ tiêu xài

Thanh niên 19 tuổi âm thầm đi rút nhiều lần ở các trụ ATM khác nhau với hơn 1 tỷ đồng tiêu xài.
Có thể bạn quan tâm