Ngày thứ ba Maddi bị bố tịch thu điện thoại.

Larry Sumpter/Facebook / Larry Sumpter/Facebook
Bạn bè của Maddi dần mong chờ cập nhật mới từ vị phụ huynh bá đạo.
Có thể bạn quan tâm