Đang xem Nghe các bạn trẻ thời trang "quái dị" nói "Em nổi tiếng sẵn rồi nên chẳng việc gì phải sợ ai cả"

Nghe các bạn trẻ thời trang "quái dị" nói "Em nổi tiếng sẵn rồi nên chẳng việc gì phải sợ ai cả"

Cũng có khá nhiều bộ đồ cá tính và ấn tượng. Bạn nghĩ sao về phong cách và chia sẻ của những bạn trẻ này?
Có thể bạn quan tâm