Đang xem Nghiên cứu: Thú cưng an ủi người đang đau khổ tốt hơn cả gia đình và bạn bè thân thiết

Nghiên cứu: Thú cưng an ủi người đang đau khổ tốt hơn cả gia đình và bạn bè thân thiết

Một nghiên cứu mới đã tìm hiểu các đối tượng đem lại sự an ủi và kết luận thú cưng đem lại nhiều sự hỗ trợ về tình cảm hơn con người.
Có thể bạn quan tâm