Ngọc Like Forbes Under 30 châu Á

“Vết sẹo giống như cho mình một địa hình. Mình phải sáng tạo ra một tác phẩm phù hợp với nó và với chủ nhân vết sẹo nhất có thể” - Ngọc kể.
Có thể bạn quan tâm