Người dân Indonesia đổi rác lấy vàng

70kg lon nhôm, tương đương 4.500 lon rỗng đổi được 1 gam vàng ở ngân hàng rác thải tại thủ đô Jakarta, Indonesia.
Có thể bạn quan tâm