Đang xem Người đàn ông nhận được hơn 6 tỷ đồng từ Google mặc dù chẳng làm gì

Người đàn ông nhận được hơn 6 tỷ đồng từ Google mặc dù chẳng làm gì

Nếu tỉnh dậy và thấy trong tài khoản ngân hàng của mình có hơn 6 tỷ đồng thì bạn sẽ làm gì? Câu chuyện hoàn toàn có thật này đã xảy đến với một người đàn ông có tên Sam Curry.
Có thể bạn quan tâm