Đang xem Người dùng iPhone tại Việt Nam bị tống tiền bằng Bitcoin để được mở khóa iCloud

Người dùng iPhone tại Việt Nam bị tống tiền bằng Bitcoin để được mở khóa iCloud

Website M******* ngừng cung cấp dịch vụ khóa iCloud từ xa và bắt đầu chuyển sang tống tiền những người dùng trước đây bị khóa iCloud, yêu cầu họ trả một khoản tiền tính bằng Bitcoin để mở khóa.
Có thể bạn quan tâm