Đang xem Người giỏi có thể không giàu nhưng người giàu chắc chắn giỏi!

Người giỏi có thể không giàu nhưng người giàu chắc chắn giỏi!

Video News
Mutex / Mutex
Người giỏi có thể không giàu, nhưng người giàu chắc chắn phải giỏi. Vì thế đừng bao giờ ngưng học hỏi. Ra đời thua kém người khác cái gì cũng có thể chấp nhận được nhưng thua về kiến thức là bạn đang tự hạ bản thân xuống đi vài bậc đấy.
Có thể bạn quan tâm