Đang xem Người mẫu Quang Đại chia sẻ, đi quay và ở ngoài nhiều thế là tranh thủ bỏ theo 2 bình nước cá nhân, 1 bình đưng nước lọc và 1 bình đựng cà phê cho cả ngày dài.

Người mẫu Quang Đại chia sẻ, đi quay và ở ngoài nhiều thế là tranh thủ bỏ theo 2 bình nước cá nhân, 1 bình đưng nước lọc và 1 bình đựng cà phê cho cả ngày dài.

Người mẫu Quang Đại chia sẻ, đi quay và ở ngoài nhiều thế là tranh thủ bỏ theo 2 bình nước cá nhân, 1 bình đưng nước lọc và 1 bình đựng cà phê cho cả ngày dài.
Có thể bạn quan tâm