Đang xem Người mẹ mong mỏi tìm lại con gái mang 2 dòng máu Việt - Mỹ suốt 44 năm: Những lá thư bị trả về

Người mẹ mong mỏi tìm lại con gái mang 2 dòng máu Việt - Mỹ suốt 44 năm: Những lá thư bị trả về

Vì tình mẫu tử, suốt 44 năm qua, người mẹ đã chấp nhận không lập gia đình, một mình nỗ lực tìm lại con gái cho đến cuối đời.
Có thể bạn quan tâm