Đang xem Người phụ nữ chống đối không đeo khẩu trang đòi ra ngoài chung cư bị phong toả, còn liên tục thách thức lực lượng chức năng: “Anh biết tôi là ai không?”

Người phụ nữ chống đối không đeo khẩu trang đòi ra ngoài chung cư bị phong toả, còn liên tục thách thức lực lượng chức năng: “Anh biết tôi là ai không?”

Người phụ nữ chống đối không đeo khẩu trang đòi ra ngoài chung cư bị phong toả, còn liên tục thách thức lực lượng chức năng: “Anh biết tôi là ai không?”
Video liên quan
Autoplay
Xem thêm
Có thể bạn quan tâm