Đang xem Nhân viên cứu hộ tại sự kiện Olympic: 'Chúng tôi không vô dụng như mọi người vẫn nghĩ'

Nhân viên cứu hộ tại sự kiện Olympic: 'Chúng tôi không vô dụng như mọi người vẫn nghĩ'

Đây là những chia sẻ về công việc của một nhân viên cứu hộ tình nguyện đã tham gia 4 sự kiện chuẩn bị cho Olympic kể từ năm 2008.
Có thể bạn quan tâm