Đang xem Nhân viên siêu thị đột nhiên mất tích, 10 năm sau siêu thị phá dỡ mới phát hiện điều kinh hoàng

Nhân viên siêu thị đột nhiên mất tích, 10 năm sau siêu thị phá dỡ mới phát hiện điều kinh hoàng

Anh nhân viên siêu thị đã qua đời ngay tại nơi làm việc nhưng mãi 10 năm sau, thi thể mới được tìm thấy, gây bất ngờ cho gia đình và cả cảnh sát.
Có thể bạn quan tâm