Đang xem Nhật Lê để lộ dấu lạ trên cổ sau khi công khai tình mới, là hickey hay bị kiến ba khoang cắn như Châu Bùi?

Nhật Lê để lộ dấu lạ trên cổ sau khi công khai tình mới, là hickey hay bị kiến ba khoang cắn như Châu Bùi?

Vừa công khai bạn trai mới chưa lâu, Nhật Lê lại gây chú ý với dấu vết lạ trên cổ.
Có thể bạn quan tâm