Đang xem Nhìn thì tưởng chôm chôm nhưng hóa ra đây chính là quả dẻ

Nhìn thì tưởng chôm chôm nhưng hóa ra đây chính là quả dẻ

Thì ra bấy lâu nay chúng ta chỉ biết đến hạt dẻ chứ không mấy ai quan tâm xem quả dẻ trông thế nào.
Có thể bạn quan tâm